1. Anasayfa
 2. Genel

DUVARLARDA ISI YALITIMI

DUVARLARDA ISI YALITIMI
Roofer builder worker installing roof insulation material on new house under construction. Cutting rockwall with sharp knife
0

DIŞ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMLERİ (MANTOLAMA)

 • Dışarıdan yapılacak ısı yalıtımı uygulamalarında, ısı yalıtım levhalarının yapıştırılacağı
 • yüzeyler kir, toz, yağ, kabarmış boya, kalkmış sıva gibi tutunmada/yapışmada uygunsuzluk
 • yaratacak zararlı etkenlerden arındırılmış ve yapıştırıcı ile yapışmayı sağlayacak pürüzlülüğe
 • sahip olmalıdır. Eski akrilik esaslı malzeme ile kaplı yüzeylerde çimento esaslı yapıştırıcı ile
 • iyi bir yapışma sağlamak için eski yüzey kazınmalı veya yeni akrilik yüzeylere tutunma
 • sağlayabilecek akrilik esaslı ısı yalıtım plakası yapıştırıcısı kullanılmalıdır.
 • Binalarda enerji tasarrufu elde etmek ve binanın özellikle duvar/çatı/zemin ve taşıyıcı
 • sisteminde yoğuşmanın kontrol altına alınması için A1, A2 veya B1 yanıcılık sınıfına uygun
 • ısı yalıtım levhalarının bir sistem bileşeni olarak, sisteme tariflenmiş uygun malzemeler ile (Isı
 • yalıtım levhası, yapıştırıcısı, sıvası, alkali dayanımlı sıva filesi, çeşitli profiller, gerekli ise
 • uygun mekanik sabitleştiriciler ve boya, kaplama malzemeleri ile birlikte) binaların dış
 • cephelerinde gerçekleştirilen yalıtım uygulamalarıdır.
 • . Yüksek yapılarda; sistem üreticisinin tavsiyesi doğrultusunda genleşme derzleri
 • oluşturulabilir. Polimer katkılı elastik özellikli veya fiber katkılı sıva kullanılmalıdır. Dış
 • cephede tekstür oluşturacak ve solvent içermeyen dekoratif son kat kaplama ile uygulama
 • bitirilir.
 • . Yalıtım levhaları binili yada düz kenarlı olabilir. Her iki durumda da uygulama esnasında ısı
 • yalıtım levhalarının arasında boşluk kalmamasına, oluşacak boşlukların yalıtım levhasına
 • uygun dolgu köpükleri veya aynı yalıtım levhasından kesilerek elde edilecek uygun
 • kalınlıktaki kamalarla doldurulması gereklidir. Bu şekilde olası kılcal çatlakların ve ısı köprüsü
 • oluşumunun önlenmesi mümkündür.
 • . İklim şartları göz önüne alınarak, gerekirse dış cephe muhafaza edilerek uygulama
 • yapılmalıdır. Isı yalıtımı yapılması sonrasında sağlıklı sonuçlar alınması için, yapı kabuğunun
 • tamamen kurumuş olmasına dikkat edilmesi gerekir.
 • . Sıcaklığın yüksek olduğu bölgelerde son kat kaplamanın rengi, duvar kesitindeki sıcaklık
 • dağılımını etkiler. Son kat dekoratif kaplamanın rengi, ısı yalıtım malzemesinin bozulmasına
 • müsaade etmeyecek şekilde, üreticilere danışılarak tespit edilmeli, açık renkler tercih
 • edilmelidir.
 • . Mineral esaslı malzemeler kuru ve rutubetsiz bir ortamda 0°C’nin üzerinde, kapalı alanda
 • depolanmalı, uygulamalar +5°C’nin altında ve 30°C’nin üzerinde yapılmamalıdır. Özellikle
 • sıcak havalarda, doğrudan güneş ve rüzgar alan cephelerde uygulama yapılmamalıdır.
 • 1- Dış cephe kaplaması
 • 2- Sıva filesi gömülmüş yalıtım sıvası
 • 3- Dübel (Isı yalıtım malzemesi kalıp içerisine konursa gerek yok)
 • 4- Isı Yalıtım Malzemesi
 • 5- Yapıştırıcı
 • 6- Duvar
 • 7- İç sıva

KULLANILAN MALZEMELER

Isı Yalıtım Malzemeleri

A-) EPS Isı Yalıtım Levhaları: TS 7316 EN 13163 standardına göre TSE belgeli ve TS 825’e
uygun kalınlıkta, yoğunluğu minimum 15 kg/m3, kapalı ortamda boyutsal kararlılığı
oluşuncaya dek blok halde dinlendirilmiş, yanma sınıfı B1 olan ve diğer özellikleri tablo 1’de
verilmiş, genleştirilmiş (ekspande) polistiren köpük levhalar.
a Yapıştırıcı ile birlikte dübeller veya raylarla tespit edilen EPS levhalar, yapıştırıcının
kullanılmadığı sistemler gibi ele alınacaktır.
B-) XPS Isı Yalıtım Levhaları: TS 11989 EN 13164 standardına göre TSE belgeli ve TS
825’e uygun kalınlıkta, yanma sınıfı B1 olan ve diğer özellikleri tablo 2’de verilmiş, pürüzlü
veya pürüzlü ve kanallı yüzeye sahip Ekstrüde polistiren köpük levhalar.

C-) Taşyünü Isı Yalıtım Levhaları: TS 825’e uygun kalınlıkta ve TS 901 EN 13162
standardına gore TSE belgeli, yoğunluğu 150 kg/m3 ve üzerinde olan, üretici tarafından sıva
altı uygulamaları için özel üretilen ve diğer özellikleri tablo 3’de verilmiş taşyünü levhalar veya  minimum 90 kg/m3 yoğunluklu ve üretici tarafından özel üretilen lamel taşyünü.

Yapıştırıcı

Isı yalıtım levhalarının düşey veya yatay yüzeylere yapıştırılması amacı ile kullanılan organik
polimer katkılı, mala ile uygulanan çimento (mineral) esaslı ısı yalıtım levhası yapıştırma
harcıdır. Çimento (mineral) esaslı yapıştırıcının uygun olmadığı durumlarda (ahşap, çimento
vb. uygulama yüzeyleri üzerine) sistem üreticisinin tavsiyesine bağlı olarak akrilik esaslı veya
çimento-akrilik esaslı yapıştırıcı kullanılmalıdır. Yapıştırıcı olarak geleneksel harç veya
fayans yapıştırıcısı kullanılmamalıdır.
Yapıştırıcının ısı yalıtım levhalarına ve uygulama yüzeyine yapışma dayanımı minimum 80
kPa olmalıdır.

Dübel

Isı yalıtım plakalarının gazbeton, beton, tuğla vb. yüzeylere montajında kullanılır. Kaliteli
dübel seçimi sistem açısından çok önemlidir. Yalıtım levhalarını uygulama yüzeyine mekanik
olarak tespit etmek için kullanılan geri dönüşüme uğramamış plastikten mamul veya tercihen
polyamit esaslı, geniş başlıklı, minimum 0,20kN çekme dayanımına sahip mekanik tespit
elemanıdır. Dübellerin tutunacağı arka yüzeyin beton, gaz beton, tuğla, bims vb.
malzemelere göre gerekli tutunmayı sağlamak için mutlaka sistem üreticisi firmaların
görüşüne başvurulmalı, yüzeye göre plastik veya çelik çivili dübeller tercih edilmeli ve çelik
çivilerin başlıkları; ısı köprüsü oluşumunu önleyecek şekilde yalıtılmış olmalıdır.

Sıva filesi

Sıva filesi, ısı yalıtım levhalarının üzerine kaplanan sıvada oluşacak çekme gerilmelerini
karşılamak ve çatlamasını önlemek amacıyla kullanılır. Örgü gözü (file aralığı) boyutları
3,5×3,5, 4×4 veya 5×5 mm olan, alkali ortama dayanıklı, 145-160 gr/m2 ağırlıkta cam elyafı
tekstil malzemedir. Sıva filesinin; Çekme Mukavemeti (Tensile strength); en az 1500 N / 5 cm
olmalı, yaşlandırma prosesinde agresif ortamdaki depolama sonrasındaki (% 5 NaOH
çözeltisi içinde 28 gün sonra) çekme gerilmesi, ilk çekme gerilmesi değerinin %50’sinden
büyük olmalıdır.Yüksek darbe dayanımı gereken yüzeylerde en az 340 gr/m2 ağırlığındaki
donatı fileleri kullanımı tavsiye edilir.

Jivo Chat Reklam

Yalıtım sıvası

Isı yalıtım levhaları yüzeyine uygulanan ve ilk kat uygulamadan sonra içine sıva filesi
yerleştirilerek tekrar bir kat sıva ile sıvanarak tamamlanan organik polimer katkılı sıva
malzemesidir. Yapıştırma harcı (üretici tarafından önerilmiş ise) bu amaçla kullanılabilir. Sıva,
sentetik katkılarla kalitesi arttırılmış, ıslak halde uzun işlenebilme süresi olan, priz aldıktan
sonra yağmur darbelerine, donma çözünme döngülerine dayanıklı, su ile karıştırılarak
hazırlanan çimento bazlı olmalıdır.
Çatlama riskinin yüksek olduğu yüzeylerde (ahşap, OSB ve çelik yapılar gibi hareketli
yapılarda) üreticinin tavsiyesine göre, akrilik esaslı veya çimento-akrilik esaslı yapıştırıcı
kullanılmalıdır.
Yalıtım sıvasının ısı yalıtım levhasına yapışma dayanımı en az 80 kPa olmalıdır.

Köşe Profili

Bina köşeleri ve pencere kenarlarındaki dış köşeleri mekanik etkilerden korumak ve düzgün
köşeler elde etmek için plastik veya alüminyumdan imal edilmiş, cam elyafı sıva filesi takviyeli
veya takviyesiz, alkali ortama dayanıklı iç veya dış köşe profilidir (L-Profil).


Damlalıklı Köşe Profili
Balkon, çıkma v.b. bina bölümlerinden yağmur ve benzeri su akıntılarının yapı yüzeyine zarar
vermeden uzaklaştırılmasını sağlayacak, plastik veya alüminyumdan yapılmış, sıva filesi
takviyeli veya takviyesiz damlalık profilidir (T- profildir).


Su Basman Profili
Isı yalıtım levhalarının başladığı seviyede sistemi mekanik ve dış etkilerden (yağmur, rüzgar
vs.) korumak, sıva uygulamasında mastar görevi görmek amacıyla kullanılan ve başlangıç
seviyesinde mekanik olarak tespit edilen alüminyumdan yapılmış referans profilidir. Su
Basman profili kullanılarak ısı yalıtım malzemesinin profil içine düzgün olarak oturtulması ve
düzgün hat oluşturulması sağlanır.

Son Kat Dekoratif Kaplama
İkinci kat yalıtım sıvasının üzerine dekoratif ve dış etkenlere karşı sistemi koruma amaçlı
uygulanan TSE ve/veya TSEK belgeli; çimento, akrilik (TS 7847’ye uygun) veya silikon esaslı
cephe kaplama malzemeleridir. Solvent bazlı cephe kaplama malzemeleri kullanılmamalıdır.
Dekoratif kaplamaların renklendirme veya yenileme amacıyla boyanması durumunda TS
5808’e uygun solvent içermeyen dış cephe boyaları kullanılmalıdır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Yazılım hakkında bildiklerini anlatan sıradan biri.

Yazarın Profili
Paylaş

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir