1. Ana Sayfa
 2. Autoit
 3. AUTOIT – Chrome Kullanıcı Profillerine Ulaşmak

AUTOIT – Chrome Kullanıcı Profillerine Ulaşmak

featured

Bu yazımda sizlere AUTOIT ile Chrome tarayıcısında kullanıcı profillerine nasıl ulaşılacağı hakkında bilgi vermek istedim. Umarım yararlı olmuştur. Kaynak kodları ve görsel bir uygulama aşağıda yer almaktadır.
 

#include <Array.au3>
#include <File.au3>
Func GetChromeUserProfiles($returnFullPath = false, $chromeUserDir = @LocalAppDataDir & "\Google\Chrome\User Data")
  Local $profiles = []
  If FileExists($chromeUserDir & "\Default") Then
	 ReDim $profiles[UBound($profiles)]
	 If $returnFullPath Then
		 $profiles[0] = $chromeUserDir & "\Default"
	 Else
		 $profiles[0] = "Default"
	 EndIf
  EndIf
  $chromeUserDirList = _FileListToArray($chromeUserDir, "Profile *", $FLTA_FOLDERS, $returnFullPath)
  For $i = 1 To UBound($chromeUserDirList) - 1
	 ReDim $profiles[UBound($profiles) + 1]
	 $profiles[$i] = $chromeUserDirList[$i]
  Next
  return $profiles
EndFunc
_ArrayDisplay(GetChromeUserProfiles(), "Chrome User Profiles")

 

 

Yorum Yap

Yorum Yap